Guerra Civil / 3

978-84-86574-00-0

New

Guerra Civil / 3

More details

In Stock

19,00 €

Add to wishlist

More info

I:3 (1986), 306 pp.

Presentation / Pelai Pagès: The Spanish Civil War, fifty years later. Essay of biographical approach (La Guerra Civil espanyola, cinquanta anys després. Assaig d'aproximació bibliogràfica) / Eladi Mainar i Cabanes: The ports of València and Gandia, the entrance rout of republican’s weapons (Els ports de València i Gandia, via d’arribada de les armes republicanes) / Vicent Abad: The ideological foundations of the control of citrus economy: the CLUEA (1936-1937)  (Els fonaments ideològics del control de l'economia citrícola: el CLUEA (1936-1937) / Albert Girona Albuixech: Finance and Civil War: Some considerations regarding the incidence of the fight against taxation and Valencian municipal finances (1936-1939) (Hisenda i Guerra Civil: Algunes consideracions sobre la incidència de la contesa en la fiscalitat i en les finances municipals valencianes (1936-1939) / Maria Ferranda Mancebo: The students participation in the Civil War. I. The publications (La participació dels estudiants en la Guerra Civil. I. Les publicacions) / Sebastià Garcia Martínez, Vicent L. Salavert Fabiani: The occupation of the University of València in 1939 by the fifth-columnist MAnuel Batlle, professor of Murcia (L'ocupació de la Universitat de València el 1939 pel quintacolumnista Manuel Batlle, catedràtic de Múrcia) / Joan A. Iborra Gastaldo: The “Muntó” of Silla, an agrarian collective experience in the Valencian Country (El «Muntó» de Silla, una experiència de col·lectivitat agrària al País Valencià) / J. Daniel Simeon Riera: The popular culture and the revolutionary terror of 1936: the case of Lliria (La cultura popular i el terror revolucionari de 1936: el cas de la ciutat de Llíria) / Joan J. Adrià Montolio: From Civil War to post-Civil war: contribution to the francoist repression study (De la Guerra Civil a la postguerra civil: contribució a l'estudi de la repressió franquista) / Vicent Gabarda Cebellan: A particularity of the francoist repression: the shootings in Paterna (Un aspecte de la repressió franquista: els afusellaments de Paterna) / Agustí Colomines i Companys: A matter of honor? Brief notes about the revolutionary left-wing and the national trait during the Second Republic (Una qüestió d'honor? Notes breus sobre l'esquerra revolucionària i el fet nacional durant la Segona República) / English Summaires / Cultural Reviews: Sebastià Garcia Martínez / Recensions: Vicent Abad, Albert Girona Albuixech, Agustí Safon Supervia / Received publications.

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Guerra Civil / 3

Guerra Civil / 3

Guerra Civil / 3