Molins d'aigua / Antonio Gramsci / 15

978-84-86574-10-9

New

Molins d’aigua / Antonio Gramsci / 15

More details

In Stock

19,00 €

Add to wishlist

More info

VIII:15 (1993), 304 pp.

Presentation / Sergi Selma Castell: Mills and Wheels: an ill-focused debate (Molins i rodes: entorn d’una discussió desafortunada) / Luis Pablo Martínez Sanmartín: Fighting for water as a mean of production. Towards a conflictual analytical model of the Valencian hydraulic systems (La lluita per l’aigua com a factor de producció. Cap a un model conflictivista d’anàlisi dels sistemes hidràulics valencians) / Vicenç M. Rosselló i Verger: Water-driven flour mills: non-polemical reflections by a geographer (Molins fariners d’aigua. Reflexions no polèmiques d’un geògraf) / Thomas F. Glick: On the conventional typology of water mills  (Sobre la tipologia convencional dels molins hidràulics) / Nicolás García Tapia: Mills as a source of conflicts in the 16th century (Els molins com a font de conflictes al segle XVI) / Giuseppe Vacca: Gramsci: 1926-1937. The line of shadow of his rlations with the Comintern and the Party (Gramsci: 1926-1937. La línia d’ombra de les relacions amb el Komintern i el partit) / Franco Ferri: The correspondence between Gramsci and Togliatti on the situation in the Bolshevik Party (1926) (La correspondència completa entre Gramsci i Togliatti sobre la situació en el Partit Bolxevic (1926)) / Ricard Vinyes Ribas: Gramsci in the land of Ariadne (Gramsci en terres d’Ariadna) / Miscelany: Maria del Carme Irles Vicente: The town council of Carcaixent in the 18th century. Development of the institution and changes in its political composition (L’Ajuntament de Carcaixent al segle XVIII. Evolució en l’estructura i canvis en el personal polític) / Josep Màrius Climent i Prats: Industrial population and urban radialism: an approach to the origins of the worker movement in Valencia, 1843-1849 (Població industrial i radicalisme urbà: aproximació als orígens del moviment obrer a València (1843-1849)) / Eliseu Toscas i Santamans: Factors of the local political continuity in the Barcelona of the first third of the 19th century (Elements de continuïtat política local a la Barcelona del primer terç del segle XIX) / Judit Subirachs i Burgaya: Catalan sculpture in the 19th century, between Romanticism and Realism (L’escultura catalana del segle XIX, entre el Romanticisme i el Realisme) / Carlos M. Vilas: Family matters: Classses, lineages and politics in Modern Nicaragua (Afers de família: classes, llinatges i política a la Nicaragua moderna) / Postscriptum: Josep Fontana: For a Catalan university (Per una Universitat catalana) / Pierre Guichard: The Barbers of Valencia, yet again: a reply to Carme Barceló (Els Berbers de València, una vegada més: resposta a Carme Barceló) / Recensions: Pere Anguera, Manuel Ardit, James Casey, Gabriel Garcia Frasquet, Enric Guinot, Jaume Oliver Bruy, Antoni Presència i Crespo, Vicent L. Salavert i Fabiani, Vicent Sanfèlix Vidarte, Carme Valero, Georgina G. del Valle Seriol/ Cultural reviews: Magí Arroyas i Serrano, M. Corell i Domènech, Eduard Riu i Barrera, Vicent L. Salavert i Fabiani / Received publications / Cover illustration: Ángeles Marco.

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Molins d'aigua / Antonio Gramsci / 15

Molins d'aigua / Antonio Gramsci / 15

Molins d’aigua / Antonio Gramsci / 15