Segle XX. Revista Catalana d'Història / 01

1889-1152-01

New

Segle XX. Revista Catalana d'Història / 01

More details

In Stock

20,00 €

Add to wishlist

More info

1 (2008), 226 pp.

Searches and essays: Stefano Pivato: Gaps of memory. Uses and abuses of  history in today's Italy (Buits de la memòria. Usos i abusos de la història en la Itàlia del present) / Víctor Gavín: Pierre Mendès France and the end of federal Europe (1954)  (Pierre Mendès France i la fi de l'Europa federal (1954)) / Francisco J. Romero Salvadó: Crisis, agony and the end of the liberal monarchy (1914-1923) (Crisi, agonia i fi de la monarquia liberal (1914-1923)) / Jordi Guixé Coromines: Diplomacy and repression. The Spanish-French persecution in the republican exile, 1937-1951 (Diplomàcia i repressió. La persecució hispano-francesa de l'exili republicà, 1937-1951) / Marta del Moral Vargas: Notes about the study of the collective feminine action in Madrid at the beginning of the 20th century  (Apunts sobre l'estudi de l'acció col·lectiva femenina al Madrid de principis del segle XX) / Debates: Francisco Erice: Historians and memory. The results of a problematic relation (Els historiadors i la memòria. Els fruits d'una relació problemàtica) / Jordi Casassas:In principle, it was memory (En el principi fou la memòria) / Francisco Erice: About the abuses of memory. Brief clarifications to Jordi Casassas (Sobre els abusos de la memòria. Breus puntualitzacions a Jordi Casassas) / Reviews: Xosé M. Núñez Seixas, Wayne H. Bowen, Àngel Duarte, Joan Maria Thomàs, Andreu Mayayo, Javier Tébar, Conxita Mir, Pere Ysàs, Jordi Font, Robert Coale, Susanna Tavera.

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Segle XX. Revista Catalana d'Història / 01

Segle XX. Revista Catalana d'Història / 01

Segle XX. Revista Catalana d'Història / 01