Segle XX

Revista fundada el 2008 Edita: Editorial Afers ISSN: 1889-1152 Director: Andreu Mayayo i Artal Subdirector: Javier Tébar Hurtado Comité de redacció: Joan Maria Thomàs i Andreu, Conxita Mir i Curcó, Pere Ysàs Solanes, Giaime Pala, Jordi Mir Garcia, José Manuel Rúa Fernández, Nadia Varo Moral Consell assessor: Teresa Abelló (Universitat de Barcelo...

Revista fundada el 2008 Edita: Editorial Afers ISSN: 1889-1152 Director: Andreu Mayayo i Artal Subdirector: Javier Tébar Hurtado Comité de redacció: Joan Maria Thomàs i Andreu, Conxita Mir i Curcó, Pere Ysàs Solanes, Giaime Pala, Jordi Mir Garcia, José Manuel Rúa Fernández, Nadia Varo Moral Consell assessor: Teresa Abelló (Universitat de Barcelona), Aldo Agosti (Università di Torino), Ana Aguado (Universitat de València), Julio Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid), José Babiano (Universidad Autónoma de Madrid), Sebastian Balfour (London School of Economics and Political Science), Francesco Barbagallo (Università di Napoli Federico II), Francesc Bonamusa (Universitat Autònoma de Barcelona), Wayne Bowen (Southeast Missouri State University), Luciano Casali (Univesità di Bologna), Robert Coale (Université Paris 8 - Vincennes - Saint Denis), Àngel Duarte (Universitat de Girona), Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili), Francisco Erice (Universidad de Oviedo), Francisco Fernández Buey (Universitat Pompeu Fabra), Josep Maria Fradera (Universitat Pompeu Fabra), Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra), Pere Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona), Ferran Gallego (Universitat Autònoma de Barcelona), François Godicheau (Université Bor-deaux III- Michel de Montaigne), Santos Juliá (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Josep Lluís Martín Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), Carme Molinero (Universitat Autònoma de Barcelona), Mary Nash (Universitat de Barcelona), Claudio Natoli (Università di Cagliari), Xosé Manoel Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela), Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autónoma de Madrid), Paul Preston (London School of Economics and Political Science), María Dolores Ramos (Universidad de Málaga), Alberto Reig Tapia (Universitat Rovira i Virgili), Borja de Riquer (Universitat Autònoma de Barcelona), Fernando Rosas (Universidade Nova Lisboa), Henry Rousso (Institut d\'Histoire du Temps Présent), Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Universidad de Zaragoza), Ismael Saz (Universitat de València), Vicent Sanz (Universitat Jaume I- Castelló), Antoni Segura (Universitat de Barcelona), Susanna Tavera (Universitat de Barcelona), Enzo Traverso (Université de Picardie Jules-Verne-Amiens), Enric Ucelay-Da Cal (Universitat Pompeu Fabra), Javier Ugarte (Universidad del País Vasco), Joan Villarroya (Universitat de Barcelona), Ricard Vinyes (Universitat de Barcelona). Disseny: Aranda & Rosselló Administració i subscripcions: Editorial Afers Apartat de correus 267 Catarroja (Hosrta Sud) País Valencià Telèfon: 961 26 93 94 afers@editorialafers.cat © dels textos: Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC

Més

Segle XX Hi ha 5 productes.

Mostrant 1 - 5 de 5 elements
Mostrant 1 - 5 de 5 elements