Revistes Hi ha 19 productes.

Sotscategories

 • Afers

  Revista fundada l\'any 1985 per Sebastià Garcia Martínez Director: Manuel Ardit Lucas Cap de redacció: Vicent S. Olmos i Tamarit Consell de redacció: Joan Bada i Elias, Evarist Caselles i Monjo, Agustí Colomines i Companys, Josep Ferrer i Ferrer, Pere Fullana i Puigserver, Joan Iborra i Gastaldo, Joan Peytaví i Deixona, Antoni Quintana i Torres, Vicent L. Salavert i Fabiani, Josep M. Torras i Ribé, Josep Torró i Abad, Pau Viciano i Navarro Consell assessor: Rafael Aracil, Miquel Barceló, Ernest Belenguer, Josep Benet, Domènec Campillo, James Casey, Antoni Ferrando, Josep M. Font i Rius, Josep Fontana, André Gallego, Albert G. Hauf, Josep L. Hernàndez Marco, Telesfor Hernàndez Sempere, Josep Juan Vidal, José M. López Piñero, Josep Massot i Muntaner, Víctor Navarro Brotons, Mariano Peset, Antoni Roca, Vicenç M. Rosselló, Núria Sales, Eva Serra, Sebastià Serrano, Vicent Simbor, François Sureda, Josep Termes Assessor lingüístic: Ramon Ramon English Summaries: Maria Jesús Garcia Mateu Disseny: Rosa Muñoz Izquierdo Redacció: País Valencià : Doctor Gómez Ferrer, 55, 1r, 5a Apartat de correus 26746470 Catarroja Tel.: 961 26 93 94 Catalunya: Sancho de Ávila, 176, escala 3, baixos 1a 08018 Barcelona El Rosselló: La femada d\'en Pons Carreró de l\'Albera, 1 66300 Forques Illes Balears: Verd, 68 07120 Palma © dels textos: Editorial Afers © dels textos: Editorial Afers Els treballs publicats a Afers s\'inclouen als següents repertoris: Bibliografía histórica sobre la ciencia y la técnica en España (Asclepio, Madrid) // Índice español de humanidades (ISOC, Madrid) // Índice histórico español (CEHI, Barcelona)

 • El Contemporani
  Revista fundada l\'any 1993 Edita: Editorial Afers (Catarroja) Centre d\'Estudis Històrics Internacionals (Universitat de Barcelona) ISSN: 1133-519X Direcció: Rafael Aracil i Martí i Josep Termes i Ardèvol Cap de redacció: Agustí Colomines i Companys Secretari de redacció: Albert Mestres Consell de redacció: Teresa Abelló i Güell, Ferran Archilés i Cardona, Manuel Ardit i Lucas, Jordi Casassas i Ymbert, Francesc Foguet i Boreu, Pere Fullana i Puigserver, Antoni Furió i Diego, Joan Iborra i Gastaldo, Antoni Marimon i Riutort, Andreu Mayayo i Artal, Gustau Muñoz i Veiga, Vicent S. Olmos i Tamarit, Carles Pérez i Garcia, Oriol Pérez i Treviño, Enric Pujol i Casademont, Antoni J. Quintana i Torres, Joan Ramon Resina, Ángeles Rojo Domínguez, Antoni Segura i Mas, Sebastià Serra i Busquets, Eva Serra i Puig, Pau Solà i Ysuar, Josep M. Solé i Sabaté, Enric Sòria i Parra, Pau Viciano i Navarro Correcció lingüística: Ramon Ramon Disseny i maquetació: Rosa Muñoz i Izquierdo & Jaume Gómez i Muñoz Redacció: Doctor Gómez Ferrer, 55, 1r, 5a 46470 Catarroja (País Valencià) Administració i subscripcions: Editorial Afers Apartat de correus 267 46470 Catarroja (Horta Sud) País Valencià Telèfon: 961 26 86 54 Fax: 961 27 25 82 E-mail: afers@editorialafers.cat © dels textos: Editorial Afers
 • Arxius

  Revista fundada l’any 1997 Edita: Editorial Afers (Catarroja) Departament de Sociologia i Antropologia Social (Universitat de València) President: Damià Mollà Director: Antonio Ariño Consell de direcció: Ernest Garcia, José Montoya, José Pérez Adán, Antonio Santos, Inmaculada Serra Consell de redacció: Miquel Aleixandre, Rosario Fernández-Coronado, Gil-Manuel Hernàndez, Juan Ramón Martínez, María Luisa Sánchez, Beatriz Santamarina Comitè Científic: Gonzalo Anaya, James Beckford, Amando de Miguel, Juan Díez Nicolás, Riley E. Dunlop, Manuel García Ferrando, José Jiménez Blanco, Vicent Llombart, Edgar Morin, Sami Naïr, Manuel Navarro, Benjamín Oltra, Alfonso Ortí, Manuel Pérez Yruela, Josep Picó, José A. Prades, Pedro Ruiz, Ricard Sanmartín, José María Tortosa Disseny: Jordi Ballester Redacció: Departament de Sociologia i Antropologia Social (Universitat de València) Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Avinguda dels Tarongers, s/núm. 46021 València (Horta de València) País Valencià Telèfon: 963 82 84 54 Fax: 963 82 84 50 Administració i subscripcions: Editorial Afers Apartat de correus 267 46470 Catarroja (Horta Sud) País Valencià Telèfon: 961 26 86 54 Fax: 961 27 25 82 E-mail: afers@editorialafers.cat © dels textos: Editorial Afers

 • Fonaments
  Revista fundada l\'any 1978 per Miquel Tarradell Edita: Editorial Afers ISSN: 0210-2366 Consell de redacció: Marc Mayer, Josep Padró, Núria Rafel, Joan Sanmartí, Núria Tarradell-Font . Consell científic: Geza Alföldy, Francesco d\'Andria, Martín Almagro Gorbea, Michael Blech, Barry Cunliffe, Noël Duval, Guillermo Fatás, Jean Guilaine, Jean Paul Morel, Pere de Palol, Pedro Rodríguez Oliva, Pierre Rouillard, Eduard Ripoll, Jurgen Untermann. Assessors a la direcció: Javier Fortea, Eudald Carbonell (Paleolític) / Germán Delibes, Concepción Blasco (Neolític / Edat del Bronze) / Francisco Burillo, Gonzalo Ruiz Zapatero (Edat del Bronze / Edat del Ferro) / Francisco Beltrán, Gerardo Pereira, Javier de Hoz (Història Antiga) / Michel Bats, Roald Docter (Colonitzacions) / Arturo Ruiz, Pierre Moret, Juan Blánquez (Ibèric) / Manuel Bendala, Miguel Martín Bueno, Carmen Fernández Ochoa, Pilar León (Roma) / Enrique Cerrillo, Sonia Gutiérrez, Jean Guyon (Tardoromà). Lorenzo Abad, Juan M. Abascal, Xavier Aquilué, Carmen Aranegui, Ferran Arasa, M. Eugènia Aubet, Xavier Barral i Altet, Joan Bastardas, Helena Bonet, Pere Campmajó, Marta Campo, Jaume Coll, Rodolf Cortés, Xavier Dupré, Jordi Fernández, Josep M. Fullola, Joaquim García, Margarida Genera, Carlos Gómez-Bellard, Víctor Guerrero, Josep Guitart, Josep M. Gurt, Francesc Gusi, Mauro Hernández, Emili Junyent, Josep de la Vega, Vicente Lull, Xavier Llovera, Aurora Martín, Gabriela Martín, Ana M. Muñoz, Consuelo Mata, Josep Mestres, Miquel Molist, Joan de Nicolàs, Xavier Nieto, Josep M. Nolla, Carme Olària, Arturo Pérez Almoguera, Enriqueta Pons, Lluís Plantalamor, Marta Prevosti, Joan Ramon, Mercè Roca, Isabel Rodà, Guillem Rosselló-Bordoy, Enric Sanmartí-Grego, Narcís Soler, Eva Subias, Francesc Tarrats, Josep Tarrús, Josep Vilella, Leandre Villaronga. Secretaria: Marta Miñarro, Marta Portillo. Disseny: Miquel Rosselló Administració i subscripcions: Editorial Afers Apartat de correus 267 46470 Catarroja (Horta Sud) País Valencià Telèfon: 961 26 86 54 Fax: 961 27 25 82 E-mail: afers@editorialafers.cat © dels textos: Editorial Afers
 • Mirmanda
 • Segle XX

  Revista fundada el 2008 Edita: Editorial Afers ISSN: 1889-1152 Director: Andreu Mayayo i Artal Subdirector: Javier Tébar Hurtado Comité de redacció: Joan Maria Thomàs i Andreu, Conxita Mir i Curcó, Pere Ysàs Solanes, Giaime Pala, Jordi Mir Garcia, José Manuel Rúa Fernández, Nadia Varo Moral Consell assessor: Teresa Abelló (Universitat de Barcelona), Aldo Agosti (Università di Torino), Ana Aguado (Universitat de València), Julio Aróstegui (Universidad Complutense de Madrid), José Babiano (Universidad Autónoma de Madrid), Sebastian Balfour (London School of Economics and Political Science), Francesco Barbagallo (Università di Napoli Federico II), Francesc Bonamusa (Universitat Autònoma de Barcelona), Wayne Bowen (Southeast Missouri State University), Luciano Casali (Univesità di Bologna), Robert Coale (Université Paris 8 - Vincennes - Saint Denis), Àngel Duarte (Universitat de Girona), Montserrat Duch (Universitat Rovira i Virgili), Francisco Erice (Universidad de Oviedo), Francisco Fernández Buey (Universitat Pompeu Fabra), Josep Maria Fradera (Universitat Pompeu Fabra), Josep Fontana (Universitat Pompeu Fabra), Pere Gabriel (Universitat Autònoma de Barcelona), Ferran Gallego (Universitat Autònoma de Barcelona), François Godicheau (Université Bor-deaux III- Michel de Montaigne), Santos Juliá (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Josep Lluís Martín Ramos (Universitat Autònoma de Barcelona), Carme Molinero (Universitat Autònoma de Barcelona), Mary Nash (Universitat de Barcelona), Claudio Natoli (Università di Cagliari), Xosé Manoel Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela), Manuel Pérez Ledesma (Universidad Autónoma de Madrid), Paul Preston (London School of Economics and Political Science), María Dolores Ramos (Universidad de Málaga), Alberto Reig Tapia (Universitat Rovira i Virgili), Borja de Riquer (Universitat Autònoma de Barcelona), Fernando Rosas (Universidade Nova Lisboa), Henry Rousso (Institut d\'Histoire du Temps Présent), Miguel Ángel Ruiz Carnicer (Universidad de Zaragoza), Ismael Saz (Universitat de València), Vicent Sanz (Universitat Jaume I- Castelló), Antoni Segura (Universitat de Barcelona), Susanna Tavera (Universitat de Barcelona), Enzo Traverso (Université de Picardie Jules-Verne-Amiens), Enric Ucelay-Da Cal (Universitat Pompeu Fabra), Javier Ugarte (Universidad del País Vasco), Joan Villarroya (Universitat de Barcelona), Ricard Vinyes (Universitat de Barcelona). Disseny: Aranda & Rosselló Administració i subscripcions: Editorial Afers Apartat de correus 267 Catarroja (Hosrta Sud) País Valencià Telèfon: 961 26 93 94 afers@editorialafers.cat © dels textos: Fundació Cipriano García-Arxiu Històric de la CONC

Mostrant 1 - 19 de 19 elements
Mostrant 1 - 19 de 19 elements