AGENDA EDITORIAL AFERS

Pròximes presentacions:

· Dijous, 1 de juny

Xavier Grasset Montserrat Corretger

· Reus, 21 de juny

Reus Pensió d'alemanys