Teatre I

978-84-86574-42-0

Novetat

In Stock

25,00 €

Més informació

1997. Introducció de Gabriel Sansano, 336

Antoni Carrasquer: Cronologia de Bernat i Baldoví / Gabriel Sansano: Per una revisió del sainet valencià del segle XIX: Josep Bernat i Baldoví, un exemple / Facsímil: Un ensayo fet en regla o Qui no té la vespra no té la festa / El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara o Parlar bé no costa un pacho / Pascualo y Visanteta o El tribunal de Favara / La tertúlia de Colau o Pataques y caragols / Qui tinga cucs que pele fulla u Obedecer al que manda / Un fandanguet en Paiporta / L’agüelo Pollastre / Cheroni y Bartoleta o La viuda y el escolà / Batiste Moscatell o La mona... de Pasqua / Annex: El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara [segona edició].

Opinions

Actualment no hi ha ressenyes de clients.

Escriviu una valoració

Teatre I

Teatre I

Teatre I