Autors Hi ha 359 autors

per pàgina
Mostrant 21 - 30 de 359 elements
  • Archilés, Ferran (ed.)

    Ferran Archilés Cardona (Castelló de la Plana, 1971) és doctor en Història Contemporània per la Universitat de València i professor del Departament d’Història Contemporània de la mateixa universitat. La seua tasca investigadora ha estat dedicada a l’estudi de la construcció de les identitats col·lectives valenciana i espa-nyola contemporànies des d’una perspectiva d’anàlisi de les cultures polítiques, els discursos nacionalistes i la història cultu-ral. Fruit d’aquesta activitat són més de quaranta articles o capítols de llibres col·lectius especialitzats, nacionals i internacionals, a més de la participació en congressos i trobades a Espanya, França, Itàlia i els Estats Units. També ha fet de traductor d’obres d’història cultural i del nacionalisme i és membre del consell de redacció de la revista Afers. Per a l’editorial Afers prepara un altre volum sobre l’obra de Joan Fuster, així com també un recull d’estudis sobre nacionalisme.

  • Ardit Lucas, Manuel

    Manuel Ardit Lucas (València, 1941-2013) es doctorà en història a la Universitat de València (1975), on fou professor d'història moderna. Les seues primeres investigacions se centraren en la crisi de l'Antic Règim i la revolució liberal al País Valencià, un tema sobre el qual va publicar diversos articles i alguns llibres com ara Els valencians de les Corts de Cadis (1968) o Revolución liberal y revuelta campesina (1977). Els seus interessos historiogràfics van ser ben diversos i va tractar temes com ara l'erasmisme valencià, el comerç amb l'Amèrica colonial, la demografia històrica, el comerç de la seda, el bandolerisme, la minoria morisca, la historiografia valenciana i especialment la proposta fusteriana. Va col·laborar en diverses obres de síntesi, com ara Història dels Països Catalans (1980) i Història del País Valencià (1990). L'any 2004, l'editorial Afers publicà un dels seus llibres potser més rellevants: Creixement econòmic i conflicte social. La foia de Llombai entre els segles XIII i XIX, una àmplia i detallada microanàlisi on descriu i reflexiona en la llarga durada sobre el procés de canvi econòmic i els conflictes socials que el van acompanyar en el període de transició del feudalisme al capitalisme. Fou membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i director de la revista Afers (1987-2013).

  • Ardit, Manuel (coord.)

    Manuel Ardit Lucas (València, 1941-2013) es doctorà en història a la Universitat de València (1975), on fou professor d'història moderna. Les seues primeres investigacions se centraren en la crisi de l'Antic Règim i la revolució liberal al País Valencià, un tema sobre el qual va publicar diversos articles i alguns llibres com ara Els valencians de les Corts de Cadis (1968) o Revolución liberal y revuelta campesina (1977). Els seus interessos historiogràfics van ser ben diversos i va tractar temes com ara l'erasmisme valencià, el comerç amb l'Amèrica colonial, la demografia històrica, el comerç de la seda, el bandolerisme, la minoria morisca, la historiografia valenciana i especialment la proposta fusteriana. Va col·laborar en diverses obres de síntesi, com ara Història dels Països Catalans (1980) i Història del País Valencià (1990). L'any 2004, l'editorial Afers publicà un dels seus llibres potser més rellevants: Creixement econòmic i conflicte social. La foia de Llombai entre els segles XIII i XIX, una àmplia i detallada microanàlisi on descriu i reflexiona en la llarga durada sobre el procés de canvi econòmic i els conflictes socials que el van acompanyar en el període de transició del feudalisme al capitalisme. Fou membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans i director de la revista Afers (1987-2013).

Mostrant 21 - 30 de 359 elements